مکانیسم درمان با میکرونیدلینگ

مکانیسم درمان با میکرونیدلینگ

 • مقدار مواد روشن کننده پوست را افزایش می­دهد.
 • موجب از سرگیری کارکرد کراتینوسیت می­شود، که ارتباط سلولی (سیگنال دادن به) با ملانوسیت را به حالت عادی برمی­گرداند.
 • همچنین با از سرگیری کارکرد کراتینوسیت، که جذب رنگدانه را بهینه سازی می­کند.
 • فاکتور رشد کراتینوسیت (KGF/FGF7) انتقال ملانوزوم روی کراتینوسیت ها را از طریق تحریک فرایند فاگوسیتوز تقویت می­کند.
 • موجب از سرگیری کارکرد فیبروبلاست می­شود، که ارتباط سلولی (سیگنال دادن) با ملانوسیت را به حالت عادی برمی­گرداند.
 • ملانین سازی، تمایز ملانوسیت، تشکیل و تکثیر دندریت از طریق پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK) را به حالت عادی برمی­گرداند. MAPK به وسیله­ی SLF و SCF روی c-KIT تحریک می­شود، HGF روی c-Met، bGFG روی FGFR-1/-2، LIF روی gp 130LIFRAlpha و GM-CSF روی GMCSFR. همه اینها از کراتینوسیت آزاد می­شوند. (MAPK فعال شده موجب افزایش میزان p53 و p53 فسفریل شده در سرین-15 می شود، که منجر به تشکیل رنگدانه بیشتر در سلول های در معرض اشعه فرابنفش می­شود).
 • ملانین سازی، تمایز ملانوسیت، تشکیل و تکثیر دندریت از طریق ET-1، Alpha-MSH، ACTH و PGE2، که از کراتینوسیت آزاد می­شود، را به حالت عادی برمی­گرداند.
 • ملانوسیت های اپیدرم به وسیله­MeGF شبیه bFGF پشتیبانی می­شوند.

منبع: جوان سازی

علل ریزش مو

علل ریزش مو

 

 علل ریزش مو

 • ژنتیک
 • فقر آهن
 • عفونت ها
 • علل باکتریایی مانند فولیکولیت استافیلوکوکی
 • علل قارچی مانند کچلی سر (Tineacapiti)
 • علل انگلی مانند دمودکس (با تأثیر بر کارکرد غدد سباسه، محیطی بسیار خشک و خشن ایجاد می­کند که مستعد ریزش موست).
 • کم کاری تیروئید
 • شیمی درمانی و سایر داروها
 • ضربه مانند تنش بسیار زیاد مو، شانه کردن بیش از حد، سشوار، فر کردن مو
 • ناراحتی های پوستی
 • درماتیت سبوره­ای. منجر به تغییر در کیفیت و مقدار ترشحات غدد می­شود.
 • پوشش چرب، پوسته یا کبره­ای که روی پوست سر ایجاد می­شود محیط خشنی برای رشد مو به وجود می­آورد و می­تواند علت اصلی ریزش مو در بسیاری از افراد باشد.
 • پسوریازیس
 • تصلب پوست
 • لوپوس قرص مانند

 

مکانیسم درمان با میکرونیدلینگ 

 • میزان مواد مغذی سلول را افزایش می­دهد.
 • نیدلینگ موجب جریان خون می­شود.
 • فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) آزاد می­کند که رگ بندی فولیکول را بهبود می­بخشد، که موجب رشد مو و افزایش فولیکول و اندازه­ مو می­شود.
 • سیگنالهای PDGF هم در تعامل اپیدرم-فولیکول دخیل هستند و هم به ترتیب در تعامل مزانشیم پوستی-فولیکول و رشد مزانشیم پوستی دخیل هستند.
 • نیدلینگ ممکن است موجب رشد مو از طریق افزایش فعالیت فاکتور رشد فیبروبلاست 7 (FGF-7) در سلولهای پاپیلای پوستی شود.

درمان ریزش مو

 

منبع: جوان سازی